Tlmočenie

Disponujeme kvalitnými tlmočníkmi s bohatými dlhoročnými skúsenosťami, bez ktorých sa nezaobídete pri cudzojazyčných konferenciách, školeniach ci rokovaniach.

 simultánne tlmočenie/kabínkové tlmočenie

Simultánne tlmočenie sa spravidla využíva pri konferenciách, kongresoch a prednáškach, kde je vyšší počet účastníkov. Tento druh tlmočenia spočíva v tom, že tlmočník/čka prekladá súbežne s hovorcom. Tlmočníci sú v kabínkach a všetci účastníci sú vybavení slúchadlami. Nakoľko je simultánne tlmočenie náročné, vyžaduje sa, hlavne v prípade casovo náročnej konferencie, aby sa v kabínke striedali na jeden jazyk dvaja tlmočníci, obvykle sa striedajú po 20-30 minútových intervaloch.

 konzekutívne tlmočenie

Konzekutívne tlmočenie sa využíva zväčša na školeniach, obchodných rokovaniach, prednáškach a podobne. Tlmočník prekladá následne, nie súbežne s hovorcom. Tento druh tlmočenia sa obyčajne využíva pri akciách s menším počtom účastníkov, kde nie je potrebná tlmočnícka technika.

súdne tlmočenie

Súdne tlmočenie sa využíva hlavne pri tlmočení sobášov

Pre hladký a profesionálny priebeh konferencie či skolenia Vám zabezpečíme kompletnú tlmočnícku techniku. Spoločnosť T SERVICE Vám ponúka kompletný sortiment tlmočníckych zariadení:

 kabína pre tlmočníkov s certifikátom ISO 4043

 mikrofón s reproduktorom pre okrúhly stôl

Konferenčná mikrofónna súprava umožňuje rýchlu inštaláciu a jednoduchú obsluhu. Štandardne sa používa pri rokovaniach za okrúhlym stolom a slúži na zvukový záznam diskusií.

 tlmočnícky infra prijímač

 tlmočnícky pult

 napájací zdroj

Slúži účastníkovi podujatia na odposluch až deviatich simultánne tlmočených jazykov. Súčasťou sady sú pohodlné slúchadlá. Spĺňa normu ISO aj STN 4043. Umožňuje variabilné prepojenie až 18 tlmočníkov súčasne. Štandardne je dodávaný pre simultánny preklad do 8 jazykov súčasne. Umožňuje pripojenie až 50 mikrofónov a 18 tlmočníckych pultov súčasne. Súčasťou zdroja sú výstupy pre profesionálny záznam zvuku.