Preklady a Tlmočenie / Translation and Interpreting / Ubersetzung und Dolmetschen

Communication is the foundation of success and we will help you communicate.

Komunikácia je základ úspechu a my vám s ňou pomôžeme.

Kommunikation ist die Grundlage des Erfolgs, wir helfen Ihnen dabei.

Úvod

Agentúra bola založená v roku 2006. Hlavným predmetom jej činnosti je poskytovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb . Vyhotovíme pre Vás preklady, od jednoduchých všeobecných textov až po úzko špecifické odborné texty z rôznych oblastí a poskytneme tlmočníkov na konferencie, či obchodné jednania. Popri expresnosti kladieme pri poskytovaní služieb dôraz na kvalitu, flexibilitu a profesionálny prístup.