FAQ - Časté otázky

Čo je normostrana?

 Je to základná jednotka, na základe ktorej sa účtujú preklady. Konkrétne to je 1800 znakov s medzerami, čo je 30 riadkov po 60 znakov.
Od čoho sa odvíja konečná cena za preklad?

 Finálna suma sa odvíja od počtu normostrán v cieľovom jazyku. Keďže nie sme platcami DPH, táto cena je pre vás cenou konečnou

Koľko dní pred konferenciou (jednaním) je potrebné objednať tlmočníka?

 Závisí to od konkrétnej situácie, tlmočníka sme vám však v princípe schopní zabezpečiť aj zo dňa na deň. Je však lepšie a vhodnejšie, keď tlmočníka objednáte aspoň týždeň pred akciou. Tlmočník sa tak môže odborne a terminologicky pripraviť.

Aké mám záruky, že bude preklad naozaj kvalitne vyhotovený?

 Preklady zabezpečujú profesionáli, jednak ľudia vysokoškolsky vzdelaní v tom ktorom odbore, pôsobiaci dlhší čas v cudzej krajine, alebo filológovia a jednak rodení hovorcovia. Pokiaľ požadujete napríklad preklad webstránky, automaticky Vám v cene prekladu ponúkneme aj korektúru rodeným hovorcom.

Môžem preklad reklamovať?

 Samozrejme, ak sa vyskytne problém, riešime ho profesionálne. Požiadame tretiu nezainteresovanú osobu, prekladateľa, aby vykonal odbornú korektúru. Na základe jeho zistení konáme tak, aby sme uspokojili nášho klienta.

Vyhotovíte expresný preklad?

 Samozrejme, radi sa vám postaráme aj o zabezpečenie expresného prekladu. Sme dokonca schopní preložiť aj rozsahovo náročnejšie texty s tým, že „vytvoríme“ prekladateľský team, ktorý bude na preklade pracovať v rovnakom čase, čím sa významne skráti čas dodania prekladu. Pri takomto type prekladu garantujeme zjednotenie terminológie.

Môžem preklad doniesť aj osobne?

 Je na vás, ako sa nám preklad rozhodnete dopraviť. Najjednoduchší spôsob je zaslať nám dokument.